Later wil ik wonen aan het water…

– Creating impact with nature –

Atelier Futurelab – Waterschap Brabantse Delta | 28 t/m 31 augustus 2023 | Kasteel Bouvigne

In augustus 2023 kwamen 17 jongeren en 2 ateliermeesters bij elkaar op landgoed Bouvigne om zich vier dagen onder te dompelen in de toekomst. Waterschap Brabantse Delta -in 2023 50 jaar gevestigd op kasteel Bouvigne- nodigde young professionals en studenten uit om 50 jaar in de toekomst te kijken. 

Foto Waterschap Brabantse Delta

Wordt Kasteel Bouvigne het huis van de toekomst waar jongeren en professionals op regelmatige basis bijelkaar komen om te werken aan de toekomst?

Atelier Futurelab 2023 was een vierdaagse exclusieve pressure cooker waarbij de de jongeren visies, concepten en concrete ideeën ontwikkelden rond de hoofdvraag: Hoe creëert Waterschap Brabantse Delta een klimaatpositief en circulair Brabant in 2023?

De deelnemers bestonden uit: urbanisten, studenten transition design, landschapsarchitectuur, development and rural innovation, spatial planning, toerisme, medewerkers van het Waterrschap, urban planners, een social designer, illustrator een rechtenstudent, een afgestudeerde Media & Entertainment, concultants. Allen tussen de 20 en 30 jaar.

Het Futurelab werd begeleid door atletiermeesters Ruth Giebels en Martin Bakker. Beide ervaren in de begeleiding van studenten en het aanjagen van creatieve processen en mede voorbereid door kunstenaar Gé Smit.

De eerste dag was gevuld met presentaties van experts op het gebied van futurologie, klimaat, duurzaamheid en uiteraard het werkveld van het Waterschap. Dag twee werd afgetrapt met een geleide brainstormsessie door Marcel van Brakel van kunstenaarsinitiatief Polymorf en de opleiding CMD aan Avans. In de middag werden groepen gevormd rond de thema’s die uit de sessies kwamen. Deze groepen werkten de concepten op de derde dag uit waar presentaties uit voortvloeiden op dag vier.

Later wil ik wonen aan het water

Inspiratiefilm naar aanleiding van het Atelier Futurelab – Waterschap Brabantse Delta. Spoken Word Artist Jasja Renne en filmmaker Ruben van Den Hooff laten zien hoe de deelnemers de toekomst van het water zien en vertellen zij wat water voor hen betekent.

Verder op deze pagina zijn de presentaties te downloaden die deelnemers gegeven hebben op de laatste dag van Futurelab.

Video – Ruben van den Hooff | Spoken Word Artist – Jasja Renne

Met dank aan:

Waterschap Brabantse Delta, Bo Zwanenburg, Cor Lange, Eva Hoesbergen, Famke Rasenberg, Felicia Slettenhaar, Fleur van der Linden, Kaylee de Leeuw, Olga Korosteleva, Owen Winkel, Romy Janssen, Stan Jansen, Tamir Jansen, Thiemen van Zeeland, Thijs Janssen, Razi Ahmadi Kordkheili, Merijn Verhelst, Sammie Alolabi, Sophie van Deelen.

Presentaties Atelier Futurelab – Waterschap Brabantse Delta 2023

In onderstaande presentaties geven de deelnemers weer hoe zij de toekomst van het water zien. De presentaties geven een eerste indruk van de ideëen die ontstaan zijn tijdens het Futurelab. De deelnemers zijn uiteraard bereid om een nadere toelichting te geven op hun ideëen. Neemt u hiervoor contact op met lidwien [at] stroomevents.nl.

Bouwen met water

Fleur van der Linden, Eva Hoesbergen, Razi Ahmadi, Cor Lange, Kaylee de Leeuw

Wij bouwen een stad van water die in volledige harmonie leeft met de natuur. Door middel van trechter gebouwen, stenen die CO2 opnemen en planten die water ontzilten, beweegt de gebouwde omgeving mee met het water en creëren we in 2073 een nieuwe balans.

De tijd dring(k)t

Bo Zwanenburg, Felicia Slettenhaar, Stan Jansen, Thiemen van Zeeland

In 2073 is water een zichtbaar en gerespecteerd onderdeel van onze samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen en zorg willen dragen voor het water. De Groen Blauwe Meent is de nieuwe uitwerking van een oud idee waarin mensen samen met het water in een gemeenschap leven.

Wie is water?

Sophie van Deelen, Olga Korosteleva, Famke Rasenberg, Owen Winkel

Onze kennis over water is gegroeid, nu nog onze relatie. In 2073 heeft het waterschap een deskundige water therapeut in hun team. We gaan spelenderwijs in therapie en vragen wie ben je, diepe water. Want als water je dierbare is dan wordt het meer dan een gemak.

FuturePast

Romy Janssen (Consultant BlueProfs)
Thijs Janssen (Stedelijk planvormer bij Waterschap De Dommel)
Merijn Verhelst (Student Watermanagement)
Tamir Jansen (Transformation Designer)

In 2073 zit water aan de bestuurstafel door middel van AI. Het Waterschap treedt op als pionier en geeft de toekomst een doorslaggevende stem.

Auteursrecht

Op de ideeën en concepten in de hier beschikbare presentaties rust auteursrecht. Dit auteursrecht behoort de makers toe. Deze makers willen u graag inspireren met hun creatieve visie op de toekomst van Water. Heeft u vragen of wilt u concreet aan de slag met een van deze ideëen, neem dan altijd eerst contact op met de auteursrechthebbenden.